Pagina 4-5 - Flora Grow folder 2014 DK

Basis HTML versie

3
CO
2
Lys
Vækst
Næring
Laveste faktor
begrænser vækst
L
y
s
C
O
2
Plante
vækst
N
æ
r
i
n
g
For at opnå optimal plantevækst skal 3
faktorer være i balance: Lys, næring og
CO
2
. Det element der er mindst af i
denne trekant, begrænser plantevæk-
sten og skaber muligheder for alge-
vækst. Ved hjælp af specielle lamper til
akvarieplanter, kan du nemt skabe de
lysforhold, der er nødvendige for
akvarieplanter.
Colombo Flora-Grow serien tilbyder en
række produkter, som giver en løsning
for de andre 2 faktorer, der er afgørende
for en sund plantevækst, nemlig næring
og CO
2
.
Ligesom planter i haven, skal akvarieplanter gødes.
Udover næringsstoffer der optages gennem
rødderne, optager akvarieplanter også næringsst-
offer fra vandet gennem bladene.
Hvad er behovet for blomstrende planter?
CO
2
Plantegødning
CO
2
er en forudsætning for en sund plantevækst. Under normale
forhold indeholder akvarievand ikke tilstrækkelige niveauer af CO
2
, for
at planterne kan vokse ordentligt. Colombo FloraBase Pro sænker
vandets pH-værdi, og på denne måde øges mængden af CO
2
der er
til rådighed. (Se oplysningerne på side 6).
Du kan også installere et CO
2
-system. Med et CO
2
-system tilsættes
CO
2
-gas til vandet fra en beholder eller flaske. Se side 11 for mere
information.
Et akvarium med smukke
planter er let at opnå med
produkter fra Colombo.
4