Pagina 6-7 - Flora Grow folder 2014 DK

Basis HTML versie

Colombo har to produkter til rådighed for dit bundlag:
NutriBase og FloraBase Pro. NutriBase er et komplet
substrat; FloraBase er et unikt bundlag for optimal plant-
evækst.
NutriBase er et komplet substrat til akvarieplanter.
Udviklet i samarbejde med eksperter i dyrkning af
akvarieplanter. Det indeholder alle essentielle
næringsstoffer for en sund
plantevækst. Den åbne struk-
tur sikrer et godt flow af vand
gennem substratet.
Frysetørrede,
gavnlige
bakterier tilsættes NutriBase
for at holde substratet rent.
Dæk NutriBase med et lag
grus med en sten-diameter på
mindst 2 mm, eller dæk det
med et lag FloraBase Pro.
Substratet er grundlaget
for et smukt akvarieplanter
NutriBase,
komplet substrat
til akvarieplanter
C
R
Y
S
T
A
L
C
L
E
A
R
W
A
T
E
R
O
M
P
C
T
G
R
O
T
H
Kalium
C
R
Y
S
T
A
L
C
L
E
A
R
W
A
T
E
R
A
T
T
A
C
T
I
V
E
C
O
L
O
U
R
S
Magnesium
C
R
Y
S
T
A
L
C
L
E
A
R
W
A
T
E
R
H
E
A
L
H
Y
L
E
A
F
S
Iron
C
R
Y
S
T
A
L
C
L
E
A
R
W
A
T
E
R
S
T
R
O
N
G
E
L
L
W
A
N
D
S
Calcium
C
O
M
P
L
E
T
E
N
U
T
R
I
E
N
T
S
S
E
L
F
C
L
E
A
N
I
N
G
B
A
C
T
E
R
I
A
5
6
FloraBase Pro er et unikt bundlag lavet i
Japan. Pillerne beholder deres form og
smuldrer ikke.
FloraBase Pro er rig på næringsstoffer og
en åben struktur sikrer sunde rødder.
FloraBase Pro reducerer og stabiliserer
pH-værdien til 6. Med en pH-værdi på 6,
er der en tilstrækkelig mængde af CO
2
til
rådighed for en sund plantevækst. CO
2
niveauet er af stor betydning for en opti-
mal plantevækst. I figuren kan man se, at
CO
2
-optagelsen ved en pH-værdi på 6 er
cirka 80%. Når pH-værdien er højere,
falder optagelsen væsentligt.
Det er meget lettere at starte et nyt
akvarium, når der bruges FloraBase Pro.
Når pH-værdien er under 7, udskilles
ammoniak fra fiskene som ammonium, i
stedet for den giftige ammoniak.
Du kan lave din base udelukkende ved
hjælp af FloraBase Pro. I dette tilfælde er
der ikke behov for, at dække FloraBase
med grus. Alternativt kan du benytte
NutriBase, og dække dette med et lag
FloraBase Pro, for at give planterne et
maksimum af næringsstoffer.
Rejer og for eksempel Discusfisk foretræk-
ker en pH-værdi omkring 6. Disse dyr
elsker FloraBase Pro!
Eksperter anbefaler brug af FloraBase Pro
FloraBase Pro, et unikt bundlag
for fantastisk plantevækst
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
pH-værdi
CO
2
optagelse