Pagina 8-9 - Flora Grow folder 2014 DK

Basis HTML versie

Udover de næringsstoffer, der optages gennem
rødderne, optager akvarieplanter også næringsst-
offer gennem bladene.
Med vores FloraGrow produkter kan du tilsætte
de nødvendige næringsstoffer til vandet.
Ikke mere rod eller spild. Den prak-
tiske doseringspumpe gør doserin-
gen enkel.
Gødning til planter i
moderat beplantede akvarier
E
N
K
E
L
D
O
S
E
R
I
N
G
7
FloraGrow er en flydende gødning til moderat
beplantede akvarier. Det tilsætter næringsstoffer
til vandet, som optages af planter gennem blad-
ene. FloraGrow indeholder alle vigtige
næringsstoffer i en komplet sammensætning.
Jern tilsættes i en særlig form, som kan optages
direkte af planter.
FloraGrow
Flydende bladgødning
FloraGrowCarbo
Alternativ til CO
2
FloraGrow Carbo indeholder en alternativ kulst-
ofkilde, der erstatter behovet for CO
2
. I akvarier
med CO
2
-systemer er brugen af FloraGrow
Carbo af afgørende betydning. Ved at tilføje
FloraGrow Carbo kan planter optage den alter-
native kulstofkilde, uden behov for CO
2
. Carbo
bør tilføres dagligt, for at opnå de bedste resul-
tater. Udover at have en positiv effekt på plant-
evæksten, så hjælper Carbo også med at
forhindre algevækst!
C
O
2
F
E
R
T
I
L
I
Z
E
R
C
O
M
P
L
E
T
E
F
O
R
M
U
L
A
8