Pagina 10-11 - Flora Grow folder 2014 DK

Basis HTML versie

Gødning til stærkt
beplantede akvarier
PRO
AQUA
SCAPE
9
Produkter med "Aqua
Scape" logoet er særligt
velegnede til akvarier med
mange planter, for
eksempel såkaldte "Aqua
Scape" akvarier.
FloraGrow Pro er en flydende gødning til tæt
beplantede akvarier, for eksempel såkaldte ”Aqua
Scape” akvarier. I samarbejde med Aquariums
planteskole 'AquaFleur', har vi udviklet denne
unikke gødning. FloraGrow Pro indeholder alle
essentielle næringsstoffer til tæt beplantede
akvarier, i en velafbalanceret sammensætning.
Nitrater og fosfater tilsættes også. I moderat
beplantede akvarier, er disse næringsstoffer til
rådighed i tilstrækkeligt omfang, da de stammer
fra rester efter filtrering og fiskefoder. I stærkt
beplantede akvarier, skal der tilsættes nitrater og
fosfater, og her anbefales brug af FloraGrow Pro.
Flora-Grow NutriCaps indeholder alle de essen-
tielle næringsstoffer, som akvarieplanter optager
gennem deres rødder. Nogle planter er komplet
afhængige af deres rødder, for at optage
næringsstoffer, hvorfor det er vigtigt at sikre
tilstrækkeligt med næringsstoffer til rødderne.
NutriCaps benytter "Osmocote", - en teknologi
der gradvist frigiver næringsstoffer til lang og
varig vækst.
Flora-Grow FE-tabs tilfører jern til rødderne.
Nogle planter er komplet afhængige af jerntilfør-
sel gennem deres rodsystem. Ved at trykke på
FE-tabs ned i bundlaget, beriges det med jern i
høj kvalitet. FE-tabs er lavet af laterit-ler, som er
en naturlig kilde til jern.
FloraGrow Pro
særlige bladgødning
NutriCaps
FE-Tabs - Jerntabletter
F
O
R
H
E
A
V
I
L
Y
P
L
A
N
T
E
D
T
A
N
K
S
10