Pagina 12-13 - Flora Grow folder 2014 DK

Basis HTML versie

11
CO
2
systemer
CO
2
Basic Set
Planter har brug for CO
2
til deres vækst. I løbet af dagen, når der er
lys, optager planter CO
2
og producerer ilt. I løbet af natten vender
denne proces, således CO
2
frigøres, og der optages ilt.
Da akvarieplanter som bekendt vokser under vand, har de behov for
at optage CO2 fra vandet. Under normale forhold indeholder
akvarievand ikke tilstrækkelige mængder af CO
2
, til at sikre en sund
plantevækst. Med et CO
2
-system tilsættes CO
2
-gas til vandet. Plant-
erne kan dermed optage CO
2
fra vandet.
CO
2
Basic sættet er en enkel løsning, der
tilfører CO
2
til mindre akvarier.
Fyld diffuseren med CO
2
fra flasken,
hvorefter CO
2
-gassen optages ved
kontakt med vandet.
24 timer
Opsætning:
Fyld diffuseren:
CO
2
optagelse:
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
Colombo CO
2
Advance sættet indeholder en
trykbeholder med 95 gram CO
2
, en trykregulator,
en 3-i-1 diffuser og alle koblinger. Strømmen af
CO
2
-gas til diffuseren kan justeres med trykregu-
latoren. En bobletæller i diffuseren måler
mængden af tilsat CO
2
, ved at tælle antallet af
bobler der frigives indenfor en bestemt
tidsramme. Diffuseren producerer meget små
bobler, således gassen optages effektivt i vandet.
CO
2
Advance Set
Med en adapterring kan du bruge Advance-sættets
trykregulator på den større (800 gram) CO
2
beholder. Med
magnetventilen, der sælges som tilbehør, kan der
automatisk slukkes for tilførslen af CO
2
i løbet af natten.
Unikt systemmed udvidelsesmuligheder!
F
O
R
F
A
N
T
A
S
T
I
C
P
L
A
N
T
G
R
O
W
T
H
E
X
P
A
N
D
A
B
L
E
S
Y
S
T
E
M
800 GRAM
95 GRAM
12