Page 1 - Colombo Marine folder NL - 2018

 

 

 

 

 

Page 1 - Colombo Marine folder NL - 2018
P. 1

8 715897 262388 Art-nr: 09090072
             Voor een


 30 jaar ervaring,        geweldig


 dat maakt het verschil
 Colombo maakt professio- zeeaquarium
 nele producten voor het
 onderhoud van uw aquari-
 um. Onze producten zijn
 het resultaat van ruim 30
 jaar ervaring en continue
 verbetering door gedegen
 onderzoek en productont-
 wikkeling.
 In het Colombo research
 center gaan we niet over
 één nacht ijs. Elk product
 wordt grondig en inten-
 sief getest voordat het op
 de markt wordt gebracht,
 daarmee garanderen we
 een optimaal resultaat.

 Onze producten voor zeewateraquaria hebben maar één doel. Een succesvol
 aquarium, met prachtige koralen en gezonde vissen. Bij de productontwikkeling
 is gekeken naar praktisch gebruiksgemak en hebben we gekozen voor de best
 mogelijke kwaliteit.              Koraalzout
 Wij zijn ervan overtuigd, het resultaat laat zich zien!
                        Testsets

                        Toevoegingen
 NL-3257LB - The Netherlands
 www.colombo.nl                 Plaagbestrijding
 Professionele producten voor uw aquarium

 Dit is een uitgave van Colombo B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in
 enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
 toestemming van de uitgever. Ondanks alle aan de tekst bestede zorg, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor
 eventuele schade die kan voortvloeien uit enige fout die in deze folder zou kunnen voorkomen. Art-nr: 09090690.
   1   2   3   4   5   6