WATER HELDER MAKEN EN ONDERHOUD

Ook in gezond vijverwater kan algengroei voor problemen zorgen. De aanwezigheid van voedingsstoffen en de invloed van zonlicht kan voor snelle ontwikkeling van algen zorgen. Algen kunnen zich ontwikkelen als zweefalgen die het water groen en ondoorzichtig maken. In helder water zijn draadalgen vaak een probleem. Voor beide algenproblemen heeft Colombo producten die het probleem snel verhelpen en onderhoudsproducten die nieuwe algengroei voorkomen.

  • ALGADREX

    In de vijver worden problemen met groen en ondoorzichtig water meestal veroorzaakt door zweefalgen. Door toepassing van Algadrex zal, na enkele uren, het water weer helder worden. De algen klonteren samen en drijven aan het wateroppervlak, zinken naar de bodem of komen in het filter terecht.

    Dosering:


  • BICLEAR

    Voor glashelder en gezond water combineert BiClear twee natuurlijke bestanddelen welke samen zorgen voor glashelder en gezond vijverwater. Regelmatig gebruik verzekert u van gezond en kristal helder water.

    Dosering: