WATERKWALITEIT

Net als elk ander huisdier moet ook bij vissen de behuizing worden schoongehouden. Vissen produceren het schadelijke ammonia wat in het aquariumfilter met behulp van nuttige bacteriën via nitriet wordt omgezet naar het onschadelijke nitraat. De bacteriën in het filter hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen. Daarom ontstaan bij de opstart vaak problemen. Door het water regelmatig te testen kunt u controleren of de waterkwaliteit in orde is.

 • WATERTEST

  QUICKTEST

  Met de Colombo Quicktest kunt u snel een eenvoudig 6 belangrijke waterwaarde’s meten. Met de Quicktest strip kunt u de pHKHGHNitriet, Nitraat en Chloor waarde bepalen.

  AQUATEST

  Met de Aquatest druppeltesten kunt u nauwkeurige metingen uitvoeren. De Aquatest druppeltesten zijn er voor het meten van de pHKHGHAmmoniaNitriet, Nitraat en Fosfaat waarde. De testen zijn eenvoudig in het gebruik en geven een betrouwbaar meetresultaat. Welke test u ook kiest, het regelmatig testen van het water is essentieel om uw aquarium te kunnen onderhouden.

 • WATERWAARDEN CORRIGEREN

  PH-KH-GH

  De pH is een rekenkundige aanduiding voor de hoeveelheid zuur die in het water zit. De pH kan een waarde hebben tussen de 0 en 14. Hoe lager de pH des te zuurder het water. Grote schommelingen in de pH-waarde zijn schadelijk voor de vissen. De ideale waarde: 7.0 – 8.0.

  Een juiste carbonaathardheid (KH) is een voorwaarde voor een gezond aquarium en een stabiele zuurgraad (pH). KH is een maat voor de totale hoeveelheid opgeloste carbonaten in het water. Bij een te lage KH kan de pH-waarde snelle schommelingen vertonen, wat zeer schadelijk is. De ideale waarde: 6 – 8˚ DH.

  Een juiste totale hardheid (GH) is een voorwaarde voor een gezond aquarium. GH is een maat voor de totale hoeveelheid opgeloste mineralen in het water, welke hoofdzakelijk bestaan uit calcium. Uw planten en vissen hebben deze mineralen nodig. De ideale waarde: 8 – 12˚ DH.

  Dosering:

 • FILTERWERKING CONTROLEREN

  AMMONIA – NITRITE – NITRATE

  Ammonia wordt geproduceerd door de vissen in het aquarium. Een oplopend ammonia gehalte is zeer schadelijk voor vissen en kan zelfs tot sterfte leiden. In het filter wordt ammonia door bacteriën omgezet naar Nitriet. Ook Nitriet is zeer schadelijk echter dat wordt op haar beurt door bacteriën omgezet naar het onschuldige Nitraat.

  Door regelmatig de ammonia, nitriet en nitraat waardes te meten kunt u controleren of het filter goed werkt. Vooral tijdens de opstart van een nieuw aquarium of na schoonmaak werkzaamheden is het van groot belang deze waarden zeer regelmatig te controleren.